DREPT CIVIL

 • Consultanță juridică privind:
 • Negocierea, redactarea și avizarea de contracte, acte juridice, acte adiționale, precum și notificări sau tranzactii;
 • Asistență și reprezentare în fata autorităților publice locale (Primarie, Consiliul Judetean/Local, Prefectura s.a.)
 • Asistența în fata birourilor notariale;
 • Rezilierea, rezoluțiunea sau revocarea contractelor de vânzare-cumparare, locațiune, împrumut, donație, licență, franciză, consultanță, prestari servicii, transport;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instantelor de judecată:
 • Acțiuni în revendicare;
 • Acțiuni în granituire;
 • Acțiuni privind dreptul de servitute, superficie.
 • Acțiuni în rezolutiunea/rezilierea contractelor;
 • Acțiuni în raspundere civila contractuală/delictuală;
 • Acțiuni în constatare/anulare;
 • Actiuni privind dobandirea proprietatii prin uzucapiune și accesiune;
 • Acțiuni în pretentii și recuperari debite;
 • Actiuni posesorii și actiuni în evacuare;
 • Actiuni pentru anularea certificatului de moștenitor;
 • Ieșire din indiviziune și partaj succesoral
 • Contestații la executare, asistență și reprezentare în faza executării silite;
 • Formulare de cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului;

DREPTUL FAMILIEI

 • Divorț;
 • Suplinirea acord părinte în exercitarea autorității părintești (eliberare pașaport, călătorie în  străinătate, etc);
 • Adopție;
 • Tagadă/stabilire paternitate;
 • Stabilire/modificare pensie de întreținere;
 • Stabilire/modificare program de vizitare minor;
 • Stabilire/modificare autoritate părintească;
 • Recunoașterea capacității de exercițiu anticipată (emanciparea minorului).

 

DREPT PENAL

 • Asistență juridică și reprezentare în fața instanțelor de judecată;
 • Asistență și reprezentare în faza de urmărire penală în fața organelor de cercetare (Politie, Parchet, DNA, DIICOT);
 • Strângerea și administrarea de probe în apărare;
 • Cereri de înlocuire sau revocare a măsurilor preventive;
 • Cereri de liberare provizorie sub control judiciar;
 • Cereri de scoatere de sub sechestru.
 • Cereri de liberare condiționată;
 • Contestații la executare;
 • Cereri de întrerupere/amânare a executarii pedepselor;
 • Cereri de contopire a pedepselor aplicate.
 • Plângeri împotriva ordonantei procurorului;
 • Redactarea și înregistrarea de plângeri penale către organele competente;
 • Reprezentarea parților civile în toate fazele procesului penal.

MALPRAXIS MEDICAL

 • Asistență juridică și reprezentare în vederea tragerii la răspundere a cadrelor medicale și a unităților sanitare, publice sau private, furnizoare de servicii medicale  pentru vătămarea sănătății,  a integrității fizice și psihice sau pierderea vieții pacientului,  în baza Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătații, a Codului civil sau a Codului Penal.
 • Asistență juridică și reprezentare în fața Comisiei de monitorizare și competență profesională pentru cazurile de malpraxis, în fața instanțelor de judecată  precum și în fața organelor de urmărire penală.

 

 

DREPTUL MUNCII

 • Asistenţă şi reprezentare la instanţele judecătoreşti în litigiile individulale sau colective de muncă (conflicte de drepturi şi de interese);
 • Consultanţă şi asistenţă la negocierea, încheierea, suspendarea şi încetarea contractelor colective şi individuale de muncă;
 • Asistenţă şi consultanţă în procedurile disciplinare de dreptul muncii
 • Asistenţă şi reprezentare în faţa comisiilor de conciliere, mediere şi arbitraj a instanţelor judecătoreşti în conflictele colective de muncă
 • Consultanţă şi asistenţă a cetăţenilor străini în procedurile de obţinere a permiselor de muncă.

 

DREPT COMERCIAL

 • Constituiri de societăți comerciale;
 • Redactare hotărâre AGA, act constitutiv, acte adiționale de modificare, cesiuni/fuzini/ vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale;
 • Recuperări de creante, somații de plată;
 • Redactere și consultanță cu ocazia încheierii contractelor comerciale.

DREPT ADMINISTRATIV

 • Anulare act adminstrativ;
 • Plâgeri împotriva proceselor verbale de contravenție;

 

REFUGIAȚI/ AZIL POLITIC/CETĂȚENIE

 • Asistență, reprezentare, redactare de cereri în procedura acordării statutului de refugiat sau de protecție subsidiară
 • Asistență și reprezentare juridică în vederea obținerii sau redobândirii cetățeniei române.