• Asistenţă şi reprezentare la instanţele judecătoreşti în litigiile individulale sau colective de muncă (conflicte de drepturi şi de interese);
  • Consultanţă şi asistenţă la negocierea, încheierea, suspendarea şi încetarea contractelor colective şi individuale de muncă;
  • Asistenţă şi consultanţă în procedurile disciplinare de dreptul muncii (sancţiuni disciplinare, decizii de imputare);
  • Asistenţă şi reprezentare în faţa comisiilor de conciliere, mediere şi arbitraj a instanţelor judecătoreşti în conflictele colective de muncă (conflicte de interese);
  • Consultanţă şi asistenţă a cetăţenilor străini în procedurile de obţinere a permiselor de muncă