• Consultanță juridică privind:
 • Negocierea, redactarea și avizarea de contracte, acte juridice, acte adiționale, precum și notificări sau tranzactii;
 • Asistență și reprezentare în fata autorităților publice locale (Primarie, Consiliul Judetean/Local, Prefectura s.a.)
 • Asistența în fata birourilor notariale;
 • Rezilierea, rezoluțiunea sau revocarea contractelor de: vânzare-cumparare, locațiune, împrumut, donație, licență, franciză, consultanță, prestari servicii, transport;
 • Asistență și reprezentare juridică în fața instantelor de judecată:
 • Acțiuni în revendicare;
 • Acțiuni în granituire;
 • Acțiuni privind dreptul de servitute;
 • Acțiuni în rezolutiunea si rezilierea contractelor;
 • Acțiuni în raspundere civila contractuala/delictuala;
 • Acțiuni în constatare/anulare;
 • Actiuni privind dobandirea proprietatii prin uzucapiune si accesiune;
 • Acțiuni în pretentii si recuperari debite;
 • Actiuni posesorii si actiuni in evacuare;
 • Actiuni pentru anularea certificatului de moștenitor;
 • Ieșire din indiviziune și partaj succesoral
 • Asistenta si reprezentare in faza executarii silite;
 • Formularea de contestatii la executare;
 • Formulare de cereri adresate Curții Europene a Drepturilor Omului;