About Cabinet de avocat

Autorul nu are detalii introduse, deocamdata.
So far Cabinet de avocat has created 23 blog entries.

august 2019

Sala de Reunião – uma nova tecnologia que simplifica a vigor da propria empresa

Os participantes da conferência tentam encontrar destemido tempo em sua programação de reserva. Além disso, às vezes acontece de que os funcionários participam do reuniões, mas eles nem sabem este que permanecequeda acontecendo dentro de 1 determinado departamento ou não têm tempo de sobra para estudar um assunto em particular. Mas as tecnologias modernas facilitam [...]

noiembrie 2017

DIVORȚ

cu/fără copii pe cale judiciară/administrativă/notarială Codul civil român regementează următoarele cazuri de desfacere a căsătoriei: Divorțul prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț, poate fi realizat: Pe cale judiciară, soții pot divorța prin acord indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă au sau nu copii minori [...]

DIVORȚ

cu/fără copii pe cale judiciară/administrativă/notarială Codul civil român regementează următoarele cazuri de desfacere a căsătoriei: Divorțul prin acordul soților, la cererea ambilor soți sau a unuia dintre soți acceptată de celălalt soț, poate fi realizat: Pe cale judiciară, soții pot divorța prin acord indiferent de durata căsătoriei și indiferent dacă au sau nu copii minori [...]

REPERCUSSIONS OF THE EUROPEAN INTEGRATION IN THE CRIMINAL LAW’S AREA

Achieving a criminal protection at a communitarian level has been a continuous preoccupation of the European Union. It is intended to develop until achieving a balance between the sovereignty of the Member States' national criminal law and the communitarian law, on the purpose of concretizing a background in which cooperation in matters of criminal law [...]

Combating economic and financial criminality at the European level

The procedures concerning the protection of European financial interests are contestably of first interest for the European Union. The central issue is a matter of residency of the compatibility of criminal law with European law, which infers two levels of analysis: the etatic approach and the communitarian approach respectively. To this extent, the European Community [...]

septembrie 2017

RESTITUIREA TAXEI DE POLUARE/TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE/TIMBRULUI DE MEDIU PRIN PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ

RESTITUIREA TAXEI DE POLUARE/TAXEI PENTRU EMISIILE POLUANTE/TIMBRULUI DE MEDIU PRIN PROCEDURĂ ADMINISTRATIVĂ  Ca urmare a jurisprudenței Curţii de Justiţie a Uniunii Europene (Cauza C-586/14, Budişan, cauzele C-288/14, Ciup, şi C-200/14, Câmpean) prin care s-a statuat că taxa de poluare/taxa pentru emisiile poluante/timbrul de mediu contravine art. 110 din TFUE și că modalitatea de restituire a acestor sume [...]

Norma de metrologie legală NML 021-05 se aplică doar la momentul verificării şi omologării aparatului radar

Decizia nr. 50 ÎCCJ din Dosar nr. 932/1/2017 a fost publicată ! Decizia nr. 50 pronunţată în şedinţa publică din data de 26 iunie 2017 în dosarul 932/1/2017 al Înaltei Curți de Casație și Justiție - Completele pentru dezlegarea unor chestiuni de drep a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 612 din 28/07/2017.

iulie 2017

REFUGIAȚI / AZIL POLITIC/CETĂȚENIE

Cabinetul de avocat Pîrlac Ana desfășoară activități specifice procedurii acordării de azil-statut de refugiat: consultanță și asistarea în faza administrativă și/sau instanța de judecată în cadrul procedurii de azil pentru respectarea principiilor nereturnării și reunificării familiei. De asemenea, cabinetul ofera consultanță, asistență și reprezentare juridică în vederea obținerii sau redobândirii cetățeniei române.

DREPT COMERCIAL

Constituiri de societăți comerciale; Redactare hotărâre AGA, act constitutiv, acte adiționale de modificare, cesiuni/fuzini/ vanzari de actiuni si parti sociale, majorare/micsorare capital social, infiintari puncte de lucru sau sucursale; Recuperări de creante, somații de plată; Redactere și consultanță cu ocazia încheierii contractelor comerciale.

DREPTUL MUNCII

Asistenţă şi reprezentare la instanţele judecătoreşti în litigiile individulale sau colective de muncă (conflicte de drepturi şi de interese); Consultanţă şi asistenţă la negocierea, încheierea, suspendarea şi încetarea contractelor colective şi individuale de muncă; Asistenţă şi consultanţă în procedurile disciplinare de dreptul muncii (sancţiuni disciplinare, decizii de imputare); Asistenţă şi reprezentare în faţa comisiilor de [...]