Despre Avocat Ana Pirlac

Cabinetul  individual de Avocat Pîrlac Ana a fost înființat prin Decizia Baroului Suceava nr. 6/17.01.2013  și își desfășoară activitatea în baza Legii 51/1995 pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, Statutului profesiei de avocat și Codului deontologic al avocaților din Uniunea Europeană. Activitatea cabinetului  este organizată și coordonată de către avocatul titular Ana Pîrlac, înscris în Tabloul avocaților definitivi din cadrul Baroului Suceava, prin Decizia Baroului Suceava nr. 4/17.01.2013 Avocatul Ana Pîrlac a urmat cursurile  Facultății de Drept din cadrul Universității Alexandru Ioan Cuza din Iași, pe care le-a absolvit în anul 2009. În cadrul aceleași facultăți a urmat studii de masterat în domeniul Științe Penale, pe care le-a absolvit în anul 2011. A fost primită în profesia de avocat prin Decizia Baroului Suceava nr. 152/22.10.2009 ca avocat stagiar, iar ca urmare a pregătirii și perfecționării în cadrul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Avocaților,  din anul 2013, a devenit avocat definitiv. Avocatul Ana Pîrlac își exercită profesia călăuzindu-se după principiile legalității, libertății, independenței, autonomiei și păstrării secretului profesional, principii fundamentale ale profesiei de de avocat. În activitatea profesională avocatul Ana Pîrlac stăruie, prin toate mijloacele legale, pentru realizarea liberului acces la justiție, pentru un proces echitabil,  soluționat într-un termen rezonabil, indiferent de natura cauzei sau de calitatea părților. Avocatul Ana Pîrlac își exercită profesia în scopul promovării și apărării drepturilor, libertăților și intereselor legitime  ale persoanelor fizice și persoanelor juridice, de drept public și de drept privat. Avocatul Ana Pîrlac își îndeplinește cu conștinciozitate, onoare și probitate profesională obligațiile față de client în raporturile cu persoanele fizice, cu autoritățile și instituțiile publice sau private, cu alte persoane juridice, cu ceilalți avocați, precum și în relația sa cu publicul în general. Probitatea, corectitudinea, sinceritatea, loialitatea și confidențialitatea sunt elementele esențiale în relațiile cu clienții, prevăzute de statutul profesiei de avocat, pe care avocatul Ana Pîrlac le respectă cu rigurozitate.
Lucrul cel mai important este să nu încetezi să pui întrebări.
(Albert Einstein)

Servicii Juridice

SECȚIUNE ÎNTREBĂRI/PĂRERILE CLIENȚILOR / RĂSPUNSURI

Intreaba
Once you see the http://edu-review.com/ little window pop up near the bottom, you can start listing out your to-dos.